SALO:s styrelse består av:

Ordförande: Henrik Lund, klientstödjare

Vice ordförande: Kenneth Orest, klientstödjare

Sekreterare: Rolf Israelson

Kassör: Dan Hedlund, klientstödjare

Behöver du hjälp? Mejla en klientstödjare: <förnamn.efternamn@salosverige.se>.

Frågor om organisationen besvaras av ordföranden: <förnamn.efternamn@salosverige.se>.

Frågor om styrelsens administration besvaras av sekreteraren: <förnamn.efternamn@salosverige.se>.  

Länk till SALO:s stadgar